BDO jest to Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, która obowiązuje od 1.01.2020. Jest to internetowy system służący rejestrowaniu i monitorowaniu gospodarki opakowaniami oraz odpadami.

Wpis do rejestru BDO powinna posiadać zdecydowana większość podmiotów, które biorą udział w gospodarce odpadami (zarówno podmioty odbierające jak i transportujące a nawet wytwarzające odpady w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. firmy remontowo-budowlane) oraz podmioty wprowadzające na rynek opakowania czy produkty w opakowaniach. Wpis do rejestru BDO nie dotyczy jednak osób fizycznych.
Pewność co do konieczności posiadania wpisu w rejestrze BDO można uzyskać na 3 sposoby:

a) po wypełnieniu ankiety stworzonej przez administratorów systemu BDO zamieszczonej pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/ ;
b) w trakcie rozmowy z wykwalifikowanymi konsultantami dostępnymi pod oficjalnym numerem telefonu 223404050 uruchomionym dla pomocy merytorycznej przez Ministerstwo Klimatu;
c) udając się osobiście do właściwego dla miejsca prowadzenia działalności Urzędu Marszałkowskiego.

Pracownicy firmy Usługi Porządkowe BULI posiadają elementarną wiedzę z zakresu BDO, którą chętnie podzielą się z Klientem i odpowiedzą na wszelkie możliwe pytania na tyle wyczerpująco, na ile pozwoli na to ich wiedza  Nasi pracownicy w miarę swoich możliwości udzielą wsparcia merytorycznego potrzebnego do zrozumienia systemu BDO jak również wsparcia technicznego przy samym poruszaniu się po systemie dla podmiotów już w takowym zarejestrowanych. Pragniemy jednak poinformować, iż żadna z zatrudnionych w firmie BULI osób nie jest przedstawicielem Instytutu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu ani jakiegokolwiek innego urzędu, więc nie zawsze będzie w stanie przedstawić wiążących informacji.

Powyższe treści stanowią jedynie własną interpretację oraz wyobrażenie na temat systemu BDO. Nie są wiążące oraz nie są oficjalnym stanowiskiem żadnego podmiotu odpowiedzialnego za działanie systemu BDO. Oficjalna strona poświęcona Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami jest dostępna pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/

Masz pytania? Zadzwoń do nas! Tel. 799 399 703 lub 22 125 51 46

Miejscowości, które obsługujemy:

dostawa "na wczoraj"